Przyroda to przygoda

To fantastyczne zajęcia przyrodnicze dla dzieci i młodzieży w formie konkursów, quizów i zabaw integracyjnych m.in. rozpoznawanie gatunków ptaków za pomocą lornetek (realistyczne modele rozmieszczone na drzewach),  nauka tropów zwierząt, odróżnianie gatunków drzew i krzewów.

Uczestnicy poznają przyrodę korzystając z zaawansowanego sprzętu poznawczego (lornetki, lunety, lupy, mikroskopy).

Część zajęć odbywa się na naszej przyrodniczej ścieżce edukacyjne, wśród bardzo ciekawych, dużych tablic . Dzieci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą i sprawdzaniu wiadomości o również niej na tablicach.

Przyroda to przygoda
Przyroda to przygoda