Przyroda to przygoda

To fantastyczne zajęcia przyrodnicze dla dzieci i młodzieży w formie konkursów, quizów i zabaw integracyjnych m.in. rozpoznawanie gatunków ptaków za pomocą lornetek (realistyczne modele rozmieszczone na drzewach),  nauka tropów zwierząt, odróżnianie gatunków drzew i krzewów.

Nasza okolica słynie z ogromnej ilości różnych gatunków ptaków i jest bardzo atrakcyjna dla ornitologów szukających „ptasich perełek”. Uczymy się więc rozpoznawać niektóre z tych gatunków, poznajemy zwierzęta zamieszkujące nasz las i łąki, pracujemy z lornetkami i lupami. Na drzewach przygotowane są oryginalnych rozmiarów i kolorów profesjonalne atrapy ptaków, które dzieci obserwują. Dodatkowo uczą się również rozpoznawać tropy leśnych mieszkańców, rozróżniać gatunki drzew iglastych i niektórych liściastych. Poruszamy tematy związane z ziołolecznictwem. Część zagadnień dzieci przerabiają w szkole więc u nas jest okazja uzupełnić lub wykorzystać w praktyce zdobytą już wiedzę. Przy tablicach edukacyjnych opowiadamy dzieciom różne ciekawostki o zwierzętach.

Zajęcia trwają około 1,5 godziny i przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat.

Przyroda to przygoda
Przyroda to przygoda