Ale kosmos!

To wspaniałe zajęcia astronomiczne, łączące ciekawą teorię z
wyjątkową okazją samodzielnej obserwacji nieba. Dzięki nowoczesnym teleskopom planety, mgławice i gwiazdy są w zasięgu ręki!

Obserwacje poprzedza bardzo ciekawy wykład z prezentacją przygotowany przez doświadczonego astronoma Pana Adama Derdzikowskiego. Ponieważ zajęcia te są prowadzone po godzinie 19.00, są propozycją dla wycieczek, które zostają u nas przynajmniej na dwa dni.