Panele Edukacyjne

Gospodarstwo Sielanka – Raciąż należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Co to znaczy?

„ZAGRODA EDUKACYJNA” to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:

  • edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
  • edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
  • edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
  • edukacja w zakresie świadomości  ekologicznej i konsumenckiej,
  • edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi,  tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej

W swoim gospodarstwie prowadzimy edukację przyrodniczą oraz zajęcia manualne związane z tworzeniem rękodzieła i naturalnych produktów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym programem zajęć dla dzieci i dorosłych:

Przyroda to Przygoda
Ceramika
My i konie
Aromaty i mydełka
Robimy ogródki ziołowe
Ale kosmos!