Gospodarstwo Agroturystyczne „Sielanka”
Pólka-Raciąż 80
09-140 Raciąż

Tel.: 601611513

email: sielankaraciaz@gmail.com
wycieczkiedu@gmail.com